КРАТКА ВИЗИЯ ЗА УСПЕШНО ЗЕМЕДЕЛИЕ

Кратка визия за развитие на успешно българско земеделие:

 1. Разработване на специфични мерки и програми,обхващащи всички земеделски производители.
 1. Категоризация на земеделски труд, минимум 2-ра категория.
 1. Възстановяване на техникуми по селско стопанство или създаване на професионални паралелки в гимназии.
 1. Създаване на концепция за защита на продуктите на българската селекция сортове, растения и животни.
 1. Програма за развитие и субсидиране на земеделието в полупланински и планински райони в България.
 1. Реализиране на концепция за комуникационните и информационни технологии за осигуряване на ефективен достъп програми и условия за тяхното 
 1. Създаване на нов закон за аграрните Взаимоотношения.
 1. Прецизен подбор на земеделските стопанства, подлежащи на субсидиране.
 1. Прецизно проучване на процедурите за доказване на реализирана продукция.
 1. Подготовка на проекти до 100 000 евро от държавна служба.
 1. Увеличаване на срока за подготовка на документи при кандидатстване на 3 месеца.
 1. Годишният програмен период да бъде обявен от предходната година
 1. Прецизно проучване на процедурите npu nолзване на ливадu u nacuща с доказване на предназначение.
 1. Проверка на терен, Сателитнoтo u самолетнoтo заснемане да става в рамките на земеделската година НЕ по-късно от 1-ви октомври, Проверката на терен да става със знанието и присъствието на проверявания бенефициент.
 1. Поемане на 100% гаранция от страна на държавата при спечелен проект.
 1. Доказване за платени ренти от страна на земеделсkume npoизводитeли.
 1. Изплащането на субсидиитe да cmaвa om 1-Bu Октомври до 31-Bu Декември на календарната година.
 1. Отпадане на ДДС на земеделската продукция.
 1. Опадане на данък върху субсидия, както е в другите страни членки на ЕС.

НС ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

(НС ОЗП към НС ЗАЩИТА)

Изготвили:

Венцислав Митков
Юлиан Георгиев
Светослав Андреев

Защо сме тук

Кратка история

НАЦИОНАЛЕН СИНДИКАТ ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ към Национален Синдикат „Защита“ е редовно регистриран към Национален Синдикат „Защита“

НАЦИОНАЛЕН СИНДИКАТ ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ е доброволна синдикална организация.

За краткото си съществуване НС ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ се утвърди като независим синдикат, който е овладял и прилага истинския модерен синдикализъм.

НС ОЗП е основно перо на НС ЗАЩИТА. 

НС ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ има амбицията да се превърне в най-голямата и най-авторитетната земеделска организация и отраслов синдикат в страната.

01.

— Нашата мисия

Да бъдем независим синдикат, който прилага истинския модерен синдикализъм и отстоява интересите на земеделските производители.

02.

— Нашата визия

Ние вярваме, че е необходимо разработване на специфични мерки и програми, обхващащи всички земеделски производители в България.

Една от основните ни цели е създаване на концепция за защита на продуктите на българската селекция сортове, растения и животни.

Scroll to Top