кОИ СМЕ НИЕ

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

За краткото си съществуване НС ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ :

• се утвърди като независимо сдружение, което е овладяло и прилага истинския модерен синдикализъм;

• доказа че е отворен към ново възникващите проблеми и предизвикателства, умее да реализира процесите в тяхната динамика и бързо да откликва на исканията на членовете си;

• в съответствие с програмата и устава си отстоява правните, социално – икономическите, професионално – творческите права и интереси на своите членове;

• отстоява достойнството на земеделските производители в медиите, на национални и регионални изяви, по различни поводи.

Защо сме тук

Кратка история

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ е редовно регистрирано сдружение.

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ е доброволна организация.

За краткото си съществуване НС ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ се утвърди като независимо сдружение, което е овладяло и прилага истинския модерен синдикализъм.

НС ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ има амбицията да се превърне в най-голямата и най-авторитетната земеделска организация и отраслово сдружение в страната.

01.

— Нашата мисия

Да бъдем независимо сдружение, което да отстоява интересите на земеделските производители.

02.

— Нашата визия

Ние вярваме, че е необходимо разработване на специфични мерки и програми, обхващащи всички земеделски производители в България.

Една от основните ни цели е създаване на концепция за защита на продуктите на българската селекция сортове, растения и животни.

Стани член на НС ОЗП

Изтеглете формуляр за членство в НС ОЗП

Scroll to Top